Akreditované vzdělávání

 

Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT

Akreditované vzdělávací zařízení MPSV

Výcviky

Dvouletý akreditovaný MŠMT arteterapeutický výcvik základy Eko Arteterapie

zahájení září 2018

 

Dvouletý akreditovaný MŠMT výcvik Eko-Artefiletika

zahájení – červen 2018

 

Roční akreditovaný MŠMT výcvik odolnost vůči psychicky náročných a zátěžovým situacím

zahájení – leden 2019

 

Pětiletý akreditovaný MŠMT arteterapeutický výcvik metody Eko Art Therapy

zahájení leden  2019 – 2023

Připravuje se

 

Roční akreditovaný MPSV výcvik managerských dovedností pro ředitele, zástupce ředitelů, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních a zdravotnických organizací

běží: duben 2016 – květen 2017

zahájení: září 2018 – červen 2019

 

Roční akreditovaný MPSV výcvik v krizové a psychosociální intervenci

zahájení: říjen 2018 – září 2019

Připravuje se

 

Roční výcvik kreativních technik pro supervizory a studenty supervize

zahájení: listopad 2018

 

Roční výcvik kreativních technik – ARTE DÍLNA „Cesta k potenciálu“ garantovaný ČAA

Běží 5. ročník

Zahájení dalšího běhu: září 2018 – červenec 2019

 

Psychorelaxační pobyt

srpen 2018

 

Kurzy

Pro zdravotnické pracovníky

 

Prevence syndromu vyhoření – 6 hodin

Zátěžové a konfliktní situace – 6 hodin

Psychorelaxační techniky – 6 hodin

Komunikace a spolupráce s pacienty a jejich rodinnými příslušníky – 6 hodin

Hranice a osobní odpovědnost v praxi profesionála – 6 hodin

Supervize pro zdravotnické pracovníky – 4 hodiny

 

 

Pro sociální služby – akreditované vzdělávání MPSV

 

Individuální plánování

   (2016/0177-PC/SP/VP)  24 vyučovacích hodin

 

Využití prvků arteterapie v aktivizačních a výchovněnepedagogických činnostech v sociálních službách

   (2013/0381-PC/SP-VP)  40 vyučovacích hodin

 

Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů

   (2013/0382-PC/SP/VP)  16 vyučovacích hodin

 

Využití multismyslové stimulace při aktivizačních programech

   (2016/0183 – PC/PP)  16 vyučovacích hodin

 

Supervize v sociálních službách

   (2016/0180 – PC/SP/VP)  8 vyučovacích hodin

 

Prevence syndromu vyhoření

   (2016/0179-PC/SP/VP/PP)  8 vyučovacích hodin

 

Individuální plánování - tvorba individuálního plánu
   (2016/0178-PC/SP/VP)  8 vyučovacích hodin

 

Úvod do týmové spolupráce a komunikace

  (2016/0182-PC/SP/VP/PP)  8 vyučovacích hodin

 

Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních služeb

   (2016/0181-PC/SP/VP/PP)  8 vyučovacích hodin

 

Psychosociální dovednosti při práci s klientem

Připravuje se

 

Poskytování sociální péče pro lidi s alzheimerovou chorobou