Projekty

Plánované aktivity ve formě pilotních projektů. Některé jsou ve formě příprav, některé se začínají realizovat.  Program těchto projektů odpovídá potřebám a možnostem cílové skupiny. Podporujeme co největší kontakt s přírodou, která léčivě působí na psychiku, smysly a instinkty. Základním posláním projektů je myšlenka obnovení přirozeného způsobu života, posílení lidských hodnot, silnější kontakt s přírodou i možnost umět se zdravě emocionálně projevit.

 

 

 Psychoterapeutické lázně

 

Pobytový program je určen lidem, kteří se ocitli v akutní nebo dlouhodobé psychické krizi a potřebují komplexní psychoterapeutickou podporu. Pobyt lze také využít při syndromu vyhoření nebo preventivní psychohygieně. Součástí programu individuálně plánované péče je kromě hlubinně orientované psychoterapie, také hydroterapie, bioenergetická práce s tělem, kraniosakrální terapie, jóga a jiné podpůrné psychorelaxační techniky.

Psychoterapeutický program pracuje převážně s metodou Eko Art. Jedná se o propojení arteterapie (uměleckých psychoterapeutických technik) s ekopsychologií (psychologickým, spirituálním a terapeutickým aspektem vztahu mezi člověkem a přírodou. Probíhá v prostředí Národního parku České Švýcarsko, za každého počasí, v každém ročním období, ve dne i v noci. Pracujeme s emocionálním naladěním na sebe a přírodu a jejím zrcadlením v nás. Divoká a místy civilizací nedotčená krajina vrací kontakt s původní přirozeností člověka, uvolňuje od zahlcení a přetížení. Člověk již po pár hodinách pobytu a tvorby v přírodě se začíná uvolňovat od stresové zátěže a aktivují se jeho smysly.

Tento projekt se připravuje v rámci transformace psychiatrické péče.

  

 

Lesní mateřská eko artefiletická škola „Vážka“

 

Eko Art Institut zde působí zejména v oblasti akreditovaného eko artefiletického vzdělávání, ve formě odborných kurů a výcviků a také jako supervizní podpora. Vzdělávání a výchova dětí bude probíhat převážně ve volné přírodě. Vizí školky je dítě, které čerpá sílu z přírody, ve které žije, roste a zraje. Děti se budou přirozeným způsobem zapojovat a spoluvytvářet místo svého žití, které vychází z reálného prožívání tady a teď. Rozmanité biotopy obce - jehličnatý les, smíšený les, skála, potok a členitý terén budou pro děti výborným pohybovým, tvořivým a vzdělávacím prostředím. Školka vychází i z potřeby rodičů, aby jejich děti byli aktivní součástí komunity, místa i přírody. Artefiletika je výuka a výchova prostřednictvím kreativní zážitkové a reflektivní tvorby. Umělecké výrazové prostředky, expresivní či estetický zážitek pomáhá integrovat osobnost. Slouží jako prevence psychosociálních poruch, patologických jevů u mladistvých ve společnosti. Rozvíjí kreativitu, učí a vychovává pomocí prožitku v přírodě a umění. Podporuje sociální vztahy a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet. Propojuje zážitek a schopnost pojmenovat událost. Otevírá prostor pro inspiraci a motivaci.

Tento projekt vzniká za velké podpory obce Srbská Kamenice, školka již získala akreditaci.

 

 

 

 

„V tichu lesa“ – provázení umírajících v přírodě

 

Vytvoření přirozeného prostoru pro možnost splynout s okolní krajinou, napojit se na její rytmy, zvuky, živly. Krajina otevře spirituální náruč matky Země. Projekt je určen pro umírající a jejich rodiny, kteří nechtějí poslední chvíle trávit za zdmi nemocnic a svůj odchod by rádi spojili s volným a přirozeným prostorem, jenž poskytuje pouze příroda. Na projektu se budou podílet zdravotní a sociální odborníci, rodinní příslušníci, blízké osoby, psychoterapeuti a supervizor.

Tento projekt se připravuje...