Projekty

Plánované aktivity ve formě pilotních projektů. Některé jsou ve formě příprav, některé se začínají realizovat.  Program těchto projektů odpovídá potřebám a možnostem cílové skupiny. Podporujeme co největší kontakt s přírodou, která léčivě působí na psychiku, smysly a instinkty. Základním posláním projektů je myšlenka obnovení přirozeného způsobu života, posílení lidských hodnot, silnější kontakt s přírodou i možnost umět se zdravě emocionálně projevit.

 

 

 Psyché lázně

 

Pobytový program je určen lidem, kteří se ocitli v akutní nebo dlouhodobé psychické krizi a potřebují komplexní psychoterapeutickou podporu. Pobyt lze také využít při syndromu vyhoření nebo preventivní psychohygieně. Součástí programu individuálně plánované péče je kromě hlubinně orientované psychoterapie, také hydroterapie, bioenergetická práce s tělem, kraniosakrální terapie, jóga a jiné podpůrné psychorelaxační techniky.

Psychoterapeutický program pracuje převážně s metodou Eko Art. Jedná se o propojení arteterapie (uměleckých psychoterapeutických technik) s ekopsychologií (psychologickým, spirituálním a terapeutickým aspektem vztahu mezi člověkem a přírodou). Probíhá v prostředí Národního parku České Švýcarsko, za každého počasí, v každém ročním období, ve dne i v noci. Pracujeme s emocionálním naladěním na sebe a přírodu a jejím zrcadlením v nás. Divoká a místy civilizací nedotčená krajina vrací kontakt s původní přirozeností člověka, uvolňuje od zahlcení a přetížení. Člověk již po pár hodinách pobytu a tvorby v přírodě se začíná uvolňovat od stresové zátěže a aktivují se jeho smysly.

  

 

Ekoartefiletická lesní mateřská školka „Vážka“

 

Eko Art Therapy Institut působí v Eko Artefiletické lesní mateřské školce Vážka, zejména v oblasti akreditovaného Eko Artefiletického vzdělávání a supervizní podpory. Vzdělávání a výchova dětí probíhá převážně ve volné přírodě. Vizí školky je dítě, které čerpá sílu z přírody, ve které žije, roste a zraje. Umělecké výrazové prostředky, expresivní či estetický zážitek pomáhá integrovat osobnost. Slouží jako prevence psychosociálních poruch, patologických jevů u mladistvých ve společnosti. Rozvíjí kreativitu, učí a vychovává pomocí prožitku v přírodě a uměním. Podporuje sociální vztahy a vazby, schopnost komunikovat i vzájemně sdílet. Tento projekt vznikl za velké podpory obce Srbská Kamenice, školka je zapsána v rejstříku lesních MŠ i v Asociaci.

 

 

 

 

Tvůrčí skupina „Self Made Salamander“

 

Institut působí v oblasti supervize autorské tvorby, psychologické podpory a odborné práce s publikem. Tvůrčí skupina sdružuje umělce, kterým poskytuje příležitost sdílet výsledky vlastní autorské tvorby v oblasti dramatických, výtvarných, audiovizuálních, literárních a ostatních formách umění. Umělecká činnost vychází z osobních zkušeností s metodou Eko Art Therapy, která jim pomohla zužitkovat umělecko-terapeutickou práci s nevědomím a objevit celistvost uměleckého potenciálu i skrytých talentů. Cílem umělecko-terapeutického díla je vtáhnout publikum do děje nejen uměleckým dojmem, ale především porozuměním emocionality zobrazených témat. Díky tomu je podpořen léčivý vliv na psychiku umělce i diváka.