OSOBNOST MANAGERA

Dovednosti a kompetence

Lektorka: Mgr Jana Merhautová

 

Roční výcvik akreditovaný  MPSV {150 hodin) v oblasti manažerských dovedností, schopnosti propojit osobnostní předpoklady manažera s profesními dovednostmi, tzv.nástroji řízení.

 

Určen pro ředitele, zástupce ředitelů, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních organizacích

 

Výcvik je především zaměřen na podporu rozvoje osobnostích předpokladů, jako např. emocionální a mentální stabilita, získání náhledu jak při řízení neuplatňovat moc či bezmoc, ,schopnost empatie a sebereflexe, práce s hranicemi, schopnost naslouchat a přirozeně komunikovat, nastavení zdravé sebehodnoty, schopnost být objektivní, zájem o rozvoj a učení, přijímání a podpora změny, přirozená hodnotová orientace, schopnost prosadit se a udržovat si nadhled.

 

Výcvik současně podporuje profesní dovednosti a učí vedoucího pracovníka vést profesionální rozhovor, nechávat druhému prostor, aktivně naslouchat, motivovat, dovolit si říci ne a odmítnout, nevytvářet konflikty, ale umět je řešit, zachovat si zdravý dospělý postoj, být konstruktivní, udržet si nadhled.

 

Frekventanti výcviku si osvojí styly vedení a řízení, motivaci pracovníků, řešení problémů, práci s informacemi v týmu i organizaci, vedení porad, plánování, odměňování, hodnocení, schopnost rozpoznat a vyhodnotit kvalitu poskytovaných služeb, schopnost využívat supervizi pro individuální i týmovou podporu, tvorbu a uplatnění firemní kultury včetně jejích hodnot, a v neposlední řadě aktivně pracovat v souladu s cíli,posláním a profesionalitou.

 

 

Zahájení: říjen 2018 s organizací bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky (ke stažení zde), motivačního dopisu a profesního životopisu na emailovou adresu: institut@arttherapy.cz

 

Počet setkání: proběhne šest třídenních setkání

 

Termíny pro rok 2018: začátek vždy ve 12 hodin, konec cca v 16 hodin

15.-17.10.2018  (24 hodin),  3.-5.12.2018  (24)

 

Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

 

Cena školného: 20 000 Kč/rok  (150 hodin), včetně pomůcek a materiálu

 

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – obhajoba formou prezentace a sebereflexe, evaluace