Odolnost vůči náročným a zátěžovým situacím

Pro pracovníky v sociálních službách

Lektorka: Mgr. Jana Merhautová

 

Roční výcvik akreditovaný MPSV (150 hodin) trénink dovedností a schopností zvládat i předcházet zátěžovým a konfliktním situacím při práci s klientem.

 

Určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky   v sociálních službách.

 

Cílem kurzu je naučit se zvládat vlastní emoce, nebrat si věci osobně a dobře zvládat hranice mezi osobním a profesním nastavení pracovníka. Zároveň se nenechat vyprovokovat k neprofesionálnímu jednání. Dalším cílem kurzu je umět dobře a včas rozeznat zátěžové situace  a umět na ně adekvátním způsobem reagovat. Při neočekávaných či náhle vzniklých krizových situacích umět zachovat klid, rozvahu a jednat konstruktivně, s ohledem na potřeby organizace.

 

Základním principem kurzu je zvýšit osobnostní zralost a odpovědnost. Kurz je zaměřen na osobní prožitek, nácviky a analýzu modelových situací, včetně diskusí. Dále využívá celou řadu kreativních technik (např. videoanalýza, instruktážní videa,sociografické a projektivní techniky, prvky arteterapie).

 

Stěžejním bodem kurzu je také péče o duševní zdraví, základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.

 

 

Zahájení: leden 2019 s organizací bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky (ke stažení zde), motivačního dopisu a profesního životopisu do konce dubna 2018 na emailovou adresu: institut@arttherapy.cz

 

Počet setkání: proběhne šest třídenních setkání

 

Termíny pro rok 2018: začátek vždy ve 12 hodin, konec cca v 16 hodin

Připravuje se...

 

Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

 

Cena školného: 20 000 Kč/rok  (150 hodin), včetně pomůcek a materiálu

 

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – obhajoba formou prezentace a sebereflexe, evaluace