Metody psychoterapeutického poradenství

Psychoterapeutické poradenství

 

Zaměřuji se na arteterapii a ekopsychologii, zobrazování vědomých i nevědomých částí psychiky, principy fungování osobnosti.

Cílem psychoterapeutického poradenství je komplexní náhled na fungování osobnosti, hledání „kořene problému“ . Psychologická analýza a podpora vede k regeneraci psychických potíží, posílení vlastních kompetencí a osobní zralosti. Základním předpokladem úspěšného zpracování psychicky náročných témat je také vlastní inciativa klienta a ochota angažovat se ve změně. Nejčastější témata, která se v psychoterapeutickém poradenství vyskytují jsou náročné životní události a jejich dopad na člověka, nepříjemné psychické stavy, úzkosti, fobie, deprese, panické ataky, poruchy příjmu potravy, traumata, ale také psychosomatické onemocnění. Psychoterapeutické poradenství je zaměřené také na poznávání principů onemocnění, objevování vlastních regeneračních zdrojů a inspirativních mechanismů. Své místo zde má i práce s psychospirituální krizí či dopad spirituálně náročných témat na člověka. K dalším tématům patří také práce s rodinami, které řeší  vztahové potíže, výchovné problémy dětí nebo při potížích s ADHD.

 

 

 

 

 

 

Metody psychoterapeutického poradenství

 

Arteterapie

Arteterapie je forma psychoterapie, která má umělecký charakter. Výborně pracuje s expresí, hlubinným sebevyjádřením skrze barvy, tvary, symboly, dynamiku. Může se jednat například o intuitivní malování, tematickou tvorbu, vytváření artefaktů, či autorské psaní.  Symbolický jazyk je silnou diagnostickou metodou a analytickým rozhovorem nad tvorbou nabízí obrovskou příležitost pochopit skryté vnitřní motivy. Při arteterapii nejde o výtvarnou dovednost, ani o výsledek, důležitý je prožitek, a možnost objevit výpověď svého nevědomí.

 

 

Eko Arteterapie

Eko Arteterapie probíhá v divoké přírodě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národním parku České Švýcarsko Propojuje arteterapeutické techniky se silnými prožitky v přírodě. Krajina vytváří projekční plátno psyché a poskytuje prostor pro netradiční formu sebevyjádření. Několikahodinovým působením denní i noční krajiny dochází k rozšířenému stavu vědomí za pomoci speciálních technik. Mezi ně patří například práce s 54 smysly podle Dr. Cohena, „poustevnické pobyty“, práce s artefaktem, land art, vizualizace a symbolické vnímání krajiny apod. Jejich zachycením do autorské tvorby (např. psaním, malováním, socháním, vizualizací apod.) a hlubinnou analytickou prací dochází snadněji ke zpracování osobních témat i jejich integraci.

 

 

Ritualizace

Jedná se o symbolické vyjádření „mapy psychiky“ a konfrontací s ní. Při ritualizaci se vychází z osobního i rodového příběhu, tvorby jeho scénáře a modelováním situace. Příběh provází emocionálně silná hudba, díky níž se lépe uvolňují potlačené či nevyjádřené emoce. Prostřednictvím silného prožitku lze lépe poznat princip fungování vlastní psychiky i optimální způsob proměny. Jedná se o analytickou práci s  dynamikou nevědomí a integrací potlačených nebo vytěsněných částí osobnosti. Důležitý je také náhled na funkčnost obranných mechanismů a práce se změnou vztahových postojů. Tím dochází k zásadní proměně a regeneraci psychických i psychosomatických potíží.

 

Alternativní podpůrné metody k psychoterapii

 

Aurasoma (barevné spektrum emulzních lahviček z rostlin, bylin a minerálů, harmonizují energetickou rovnováhu člověka)

 

Dôterra (certifikované, čisté oleje terapeutické třídy “Certified Pure Therapeutic Grade”. Jsou blahodárné při uvolňování stresu, pomáhají při práci s emocemi a psychické stabilizaci)

Zyto Compass (biorezonanční diagnostický přístroj, který měří informační a energetické pole člověka a doporučí vhodné éterické oleje které aktivují emocionální rovnováhu)

 

Bodywave – hudební rezonanční lůžko (unikátní dřevěný hudební nástroj, na jehož spodní straně jsou umístěny speciálně laděné struny. Hrou na struny dochází k rezonanční bezdotykové masáži, která působí svými vibracemi přímo do buněk, tkání, a tělesných orgánů, uvolňuje napětí.

 

Léčivé tóny netradičních hudebních nástrojů (zvuková meditace speciálně laděnými gongy, tibetskými mísami, aqua phonem, zvukovými rotačními vlnami, ocean drumem apod.)