Krizová a psychosociální intervence

Prevence syndromu vyhoření, schopnost zvládat zátěžové a konfliktní situace

Lektorka: Mgr Jana Merhautová

 

Roční výcvik akreditovaný  MPSV {150 hodin) v krizové intervenci, profesní zralosti,prevenci syndromu vyhoření, schopnosti zvládat zátěžové a konfliktní situace.

 

Určen pro sociální pracovníky, aktivizační pracovníky v sociálních službách i vedoucí pracovníky.

 

Cílem kurzu je umět poskytnout krizovou intervenci, která vede ke zvládnutí naléhavé krizové situace a další socioterapeutické činnosti, vedoucí k překonání krizového stavu. Frekventanti kurzu se naučí vytvářet psychosociální podporu, zvládnout emočně vypjaté situace s klientem. Naučí se vést aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti,zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů. Naučí se vykonávat psychosociální prevenci a poradenství zdravého způsobu života, posilovat reálný společenský život  a podporovat zdravou komunikaci.

 

Základním principem kurzu je osobní prožitek, nácviky a analýza modelových situací,diskuse a využití celé řady kreativních technik (např. videoanalýza,instruktážní videa, sociografické a projektivní techniky, prvky arteterapie).

 

Stěžejním bodem výcviku bude také péče o duševní zdraví pracovníka, základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.

 

 

Zahájení: říjen 2018 s organizací bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky (ke stažení zde), motivačního dopisu a profesního životopisu na emailovou adresu: institut@arttherapy.cz

 

Počet setkání: proběhne šest třídenních setkání

 

Termíny pro rok 2018: začátek vždy ve 12 hodin, konec cca v 16 hodin

9.-11.10.2018  (25 hodin),  27.-29.11.2018  (25 hodin)

 

Místo konání: Rodinný penzion Belveder, Labská Stráň 105, 405 02

 

Cena školného: 20 000 Kč/rok  (150 hodin), včetně pomůcek a materiálu

 

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – obhajoba formou prezentace a sebereflexe, evaluace