Zakladatelka a ředitelka Institutu

Mgr. Jana  Merhautová

Akademické vzdělání v magisterském studiu, Univerzita Karlova-fakulta humanitních studií v Praze, obor Supervize, dále obor Sociální práce,  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Psychoterapeutické vzdělání v arteterapii: pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii, výcvik v krizové intervenci a další tematicky zaměřené kurzy v oblasti psychoterapie. Od roku 2006 členka výboru České arteterapeutické asociace, v níž je i akreditovaným supervizorem. Externě vyučuje na Univerzita Karlova, fakulta humanitních studií v Praze, kreativní přístupy v supervizi, skupinovou práci a supervizi organizace.  Na FAMU vyučuje předmět Autorská tvorba jako projekční plátno psyché. V roce 2008 založila akreditovanou vzdělávací instituci MPSV s mnoha programy pro oblast sociálních služeb a v roce 2017 akreditovanou vzdělávací instituci MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na arteterapii a artefiletiku. V roce 2016 založila zapsaný spolek Institut Eko Art Therapy, kde vede řadu akreditovaných kurzů, výcviků, seminářů a psychoterapeutických pobytů. Ty jsou zaměřené na arteterapii, ekopsychologii, krajinné umění i supervizi. Pracuje s principem EKO ART, což je metoda postavená na psychoterapeutických pobytech a zobrazovacích technikách v přírodě, uměleckém způsobu sebevyjádření a transpersonálních zážitcích.  V roce 2017 spoluzaložila Lesní Eko artefiletickou školku, ve které je odborným garantem. Celoživotně se vzdělává, aktivně se účastní odborných konferencí a taktéž se věnuje publikační činnosti. V současné době studuje PhD. Project Nature Connect, Institute of Global Education The Applied Ecopsychology of Equine Assisted Ecotherapy v USA a obor dramaturgie v Actors studiu v Praze, pod vedením uměleckého ředitele Pavla. Od roku 2017 je členkou EUROTAS- European Transpersonal Association.

Rozhovor v knize s předními českými arteterapeuty: „Hovory arte“ (FrantišekKšajt,2015)

http://www.kosmas.cz/knihy/205865/hovory-arte

 

 

Kontakt

Mgr. Jana Merhautová

merhautova@arttherapy.cz

institut@arttherapy.cz

+420 724 152 893

Labská 137/17, Děčín
405 02

Partneři

Hotel Belvedér

Národní Park České Švýcarsko

Mýdlárna Rubens