Profesní medailonek zakladatelky a ředitelky Institutu

Mgr. Jana  Merhautová

Akademické vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu:

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce - Bc.

 

Univerzita Karlova-fakulta humanitních studií v Praze, obor Supervize -Mgr.

 

Institute of Global Education The Applied Ecopsychology - Project Nature Connect USA - Ph.D.

 

Psychoterapeutické vzdělání:

 

Pětiletý sebezkušenostní psychodynamický výcvik v hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii

 

Roční výcvik v krizové intervenci a další tematicky zaměřené kurzy v oblasti psychoterapie

 

Členství:

 

Členka výboru České arteterapeutické asociace (garantované členství), v níž je i akreditovaným supervizorem (od roku 2006 – 2015, od roku 2017 dosud)

 

Členka EUROTAS- European Transpersonal Association (od roku 2017, dosud)

 

Zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb (od roku 2011)

 

Pracovní zkušenosti:

 

Univerzita Karlova, fakulta humanitních studií v Praze - "Kreativní přístupy v supervizi",

"Práce se skupinou”  a “Supervize organizace" (externí výuka od roku 2006)

 

FAMU Praha - "Autorská tvorba jako projekční plátno psyché” (externí výuka od roku 2017)

 

Založení akreditované vzdělávací instituce MPSV s mnoha programy pro oblast sociálních služeb (v roce 2008)

 

Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na eko arteterapii a eko artefiletiku (v roce 2017)

 

Založení zapsaného spolku Institut Eko Art Therapy, kde vede řadu akreditovaných kurzů, výcviků, seminářů a art psychoterapeutických pobytů. Ty jsou zaměřené na arteterapii, ekopsychologii, krajinné umění i supervizi. Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích technikách

 

Celoživotně se vzdělává, aktivně se účastní odborných konferencí a také se věnuje publikační činnosti

 

 

Kontakt

Mgr. Jana Merhautová

merhautova@arttherapy.cz

institut@arttherapy.cz

+420 724 152 893

Labská 137/17, Děčín
405 02

Číslo účtu

Individuální konzultace: 43-9659620217/0100
Supervize: 78-5350830277/0100

 

Partneři

Hotel Belvedér

Národní Park České Švýcarsko

Mýdlárna Rubens