Eko Art Therapy Institut

Mgr. Jana Merhautová

Hlubinná psychoterapie, akreditované vzdělávání a supervize

„Příroda - projekční plátno našeho nitra, moudrý učitel  a cesta ke spiritualitě."

Institut byl založen v roce 2016 Mgr. Janou Merhautovou, arteterapeutkou s 25 letou praxí v oboru. Jeho posláním je šířit specializovanou metodu EKO ART, což je propojení jungiánsky orientované arteterapie s transpersonální psychologií a ekopsychologií. Slouží lidem, kteří potřebují léčit či regenerovat svůj psychický stav, nastolit duševní rovnováhu. Institut má zároveň akreditaci vzdělávací instituce MŠMT a MPSV a nabízí řadu odborných kurzů a výcviků. Zároveň poskytuje supervizi pro sociální, zdravotnické a pedagogické organizace.