Formy psychoterapeutického poradenství

 

INDIVIDUÁLNÍ konzultace

Je vhodná pro navázání prvotního kontaktu, dojednání zakázky psychologické podpory, její formy i použití metod. Vzniká intimní bezpečný prostor pro mapování příčin potíží, rodinnou i osobní anamnézu a sdílení. Pro větší efektivitu a účinnost psychoterapeutického poradenství je důležitá pravidelnost setkávání.

  

SKUPINOVÁ forma

Je užitečná zejména díky skupinové dynamice, která aktivuje intenzivnější prožitky a přenos. Vzniká příležitost pro zrcadlení vlastního problému do členů skupiny a tím i větší možnost tento princip zahlédnout. Zároveň je u druhých snadnější vidět opakující se nefunkční či destruktivní vzorce chování  než u sebe. Motivací bývá otevřená zpětná vazba, vzájemná emocionální podpora a sdílení. Transformační procesy probíhají zpravidla rychleji.

 

 POBYTOVÁ forma

Pobyty jsou většinou víkendové, probíhají v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Jsou citlivě připravovány tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám, fyzické i psychické kondici i zdravotnímu stavu klienta. Uskutečňují se celoročně, v každém ročním období, při jakémkoliv počasí, v denních a často i nočních hodinách.

Jedná se o účinnou formu regenerace psychického stavu jedince, která je díky několikadennímu procesu intenzivní a silně zážitková. Dostává se do hlubokých úrovní psychiky a je značně transformační. Pobyty bývají tematicky zaměřené, přesto jsou individuální témata klientů upřednostňována. Pracuje se s principem

EKO ART, která propojuje arteterapeutický jungiánský přístup s ekopsychologií a transpersonální psychologií. Mezi nejčastěji používané metody patří práce s  „Mapou psychiky“ a ritualizací psychických procesů.